Behovsanalys

Behovsanalys

Saknar Ni ett bollplank kring flöde, skadedjur, bakteriell tillväxt eller hygienplanering?

Funderar Ni eller står Ni i begrepp att bygga om eller ändra i Er produktion?

Funderar Ni kring behovet av praktisk hygienutbildning för Er personal?

Vill Ni ha en leverantör med erfarenhet från olika livsmedelsbranscher som t.ex kvarn, foder, bageri, bryggeri, rosteri eller lantbruk?

Är hög arbetsmiljösäkerhet viktigt för Er i valet av leverantör?

Om ja på någon eller alla frågeställningarna klicka här för kontakt

Kontakt

för en behovsanalys av er silo/tank-anläggning