Om oss

Om Mytolia Process AB

Mytolia är ett privatägt företag som grundades av Tommie Karlsson och Michael Waldefeldt 2008.
Trots den svåra lågkonjunkturen 2009 och en förödande brand 2016 lyckades företaget manövrera sig igenom kriserna. Det har byggt en stark känsla av tillförsikt.

Huvudkontoret ligger i natursköna Falkenberg, ca 10 mil söder om Göteborg.
Idag är Tommie VD specialist inom kvarnteknik, foder och bageri.

Från starten 2008, var problem med mikrobakteriell tillväxt en av företagets grundpelare. Då gällde det spärrade mjölkproducenter som drabbats av salmonella. Mjölkproducenter som kundkategori, är idag något som i praktiken nästan försvunnit. Detta på grund av Jordbruksverkets ändrade policys. Arbetet sker istället mot foder, kvarnar och bryggeriindustrin med våra egna saneringsplaner.

2013 kom Lars Eric Johansson in i företaget. Som en av de som byggde Anticimex till vad det är idag, hade han en gedigen kunskap gällande skadedjur. Denna kunskap vävdes ihop med den mångåriga kvarnkunskap Michael hade. Michael har ett kvarnförflutet från Berte kvarn och Lantmännen kvarnverksamhet.

Med Tommies arbetsmiljö och akademiska bakgrund, skapades så EWIPTM, ett unikt sätt att förstå och lösa skadedjursproblem.
Flödesförståelse, saneringsplaner och revidering är idag en konsultinriktning som växer.
Med kunder inom kvarn, foder, bageri och gödning.

Våren 2014 lades vår avdelning ned i Lidköping efter två år.
Kompetensmässigt var det faktiskt bättre för våra kunder. Genom att utgå från Falkenberg möter vår personal ständigt olika hygienproblem. Och kan lösa dem mer effektivt.

2016 började företaget med provtagning av t.ex. salmonella i större skala.
Detta har under 2018 blivit en allt viktigare roll i dels företagets egenkontroll men även som service vid komplicerade desinfektioner.

Hösten 2017 dog hastigt Lars Eric. Djupt saknad, men den kunskap han delgett, lever vidare i företaget.

Våren 2018 flyttade företaget från tillfälliga lokaler efter branden, till nuvarande lokaler på Gjuterivägen.

Sommaren 2018 investerades det i fler metoder för att kunna torrsanera och desinficera. Miljö och hygienmässigt är detta ett steg våra kunder och vår planet behöver.

Hösten 2018 uppdaterades fordonsflottan till Movano längsta modellen. Detta på grund av kundernas allt mer komplicerade problem som kräver större flexibilitet vid val av hygienlösning.

Nu när 2019 snart är till ända, märks det att kraven på dokumentation ökar alltmer.
Våra rapporter efter varje jobb, blir att viktigare som tredjepartsintyg till olika instanser.
Men även som bollplank kring det fortsatta samarbetet.

Något som också ökat är kraven på flexibilitet.
Vi kan idag ta hand om allt från provtagning efter salmonellasanering till utsläpp av hydraulolja.
Från dimning av skadedjur till genomgång av siktar eller filterskåp.
Kort sagt, allt som har med flöde och hygien.

Så mängden intern och extern utbildning har varit stor under hösten.

2020 har varit och är ett mycket speciellt år.
Pandemin har inneburit att vi nu jobbar ännu mer med att skydda våra kunder från våra aktiviteter. Vilket har varit uppskattat.
I juli gick Michael Waldefeldt tragiskt bort efter en längre tids sjukdom.
Hans insatser under årens lopp, har varit ovärderliga.
Som grundare och delägare var han en mycket viktig del i det som idag är Mytolia.
Vi som hade förmånen att jobba med honom, och våra kunder, minns honom som en lugn, varm och mycket kompetent person.
Michael är i ljust minne bevarat.

Vi är övertygade om att bra hygien lönar sig.
Genom mindre svinn, bättre resursutnyttjande av våra råvaror och bättre matkvalitet, vinner vi alla som producerar och konsumerar vår mat.