Vi ärver inte jorden av våra fäder.
Vi lånar den av våra barn
Ett varmare klimat kommer att ställa allt högre krav på hur vi lagrar och framställer våra livsmedel.
Mytolia tror i första hand på säkra förebyggande och giftfria hygiensäkringsmetoder
Vi ärver inte jorden av våra fäder.
Vi lånar den av våra barn
Ett varmare klimat kommer att ställa allt högre krav på hur vi lagrar och framställer våra livsmedel.
Mytolia tror i första hand på säkra förebyggande och giftfria hygiensäkringsmetoder
Vi ärver inte jorden av våra fäder.
Vi lånar den av våra barn
Ett varmare klimat kommer att ställa allt högre krav på hur vi lagrar och framställer våra livsmedel.
Mytolia tror i första hand på säkra förebyggande och giftfria hygiensäkringsmetoder

Vårt fokus inom hygiensäkring

Behovsanalys

Mikrobakteriell tillväxt

Skadedjursbekämpning

Flödesproblem i bulksystem

Vi är övertygade om att bra hygien lönar sig.
Genom mindre svinn, bättre resursutnyttjande av våra råvaror och bättre matkvalitet, vinner vi alla som producerar och konsumerar vår mat.

Kontakt

För en behovsanalys av er produktionsanläggning