Vårt fokus inom hygiensäkring

Behovsanalys

Mikrobakteriell tillväxt

Skadedjursbekämpning

Flödesproblem i bulksystem

Vi är övertygade om att bra hygien lönar sig.
Genom mindre svinn, bättre resursutnyttjande av våra råvaror och bättre matkvalitet, vinner vi alla som producerar och konsumerar vår mat.

Kontakt

För en behovsanalys av er produktionsanläggning