Ytbeläggningar

Ytbeläggningar

Vi ytbelägger allt ifrån lokaler, silos, transportörer, fallrör, ventilationsrör, fördelare, maskiner med mera, både för att minska slitaget eller minska friktionen samt också försvåra för skadedjur och mikroorganismer att få fäste.

EpoxyMålning

Konventionell Blästring

Livsmedelsblästring

Slitagebeläggningar

Kontakt

för rätt ytbehandlingar för bättre resultat