Silorengöring och tankrengöring

Vi är specialiserad på silorengöring och tankrengöring

Vi är specialiserade på arbete med flöde och hygien inom silo, tank- och bulksystem. Vi ser till att din produktion undviker stillestånd och reklamationer.

Vi erbjuder också schemalagd silorengöring och service som innefattar allt ifrån nedtagning av häng på flera hundra ton till rengöring och underhåll av silosar på exempelvis kvarnar, bagerier, foderfabriker, lantbruk.

Vi erbjuder också utvändig rengöring av silos

Silorengöring/Service

Skadedjursbekämpning

Målning/Blästring/Ytbehandling

Desinfektion

Varför silorengöring och tankrengöring

Vår matproduktion är idag en industriell lagringskedja.

Allt lagras i någon form av behållare. Det kan vara planlager, tankar, för t.ex. oljor.
Eller behållare, silos, för torrvaror, som t.ex. spannmål, mjöl eller socker.
Silorengöring och tankrengöring måste normalt sätt ske med jämna intervaller. Därför att silos och tankar är lika viktiga som all annan yta som livsmedel ska passera. Silorengöring kan förebygga mögel genom att gammalt spannmål eller mjöl tas bort innan det hinner börja mögla. Silorengöring kan också hindra att infesterat spannmål/mjöl av skadedjur får fäste i nya batcher. Silorengöring kan också förhindra att fukt tränger in, då man samtidigt kan göra en inspektion över silons ytskikt. Silorengöring kan också användas för att inspektera efter främmande föremål, som t.ex. rost eller metallspån. Silorengöring som innebär smittsanering av t.ex. salmonella är något som kräver extrem varsamhet vid själva saneringsprocessen. Smittan ska bort men får inte spridas under tiden till andra delar hos kunden. Här har Mytolia mycket lång erfarenhet och många olika metoder för att skapa en unik lösning.

Förhindra flödesproblem

Silorengöring kan också användas för att förhindra flödesproblem. Då bygger silorengöring på att skapa en yta som kan målas för att få en glattare yta så att materialet i silon inte fastnar eller ”hänger”. Silorengöring kan innebära att ta ned det häng som bildats i silon. Silorengöring kan i detta fall innebära att man tar ned ”häng” på flera hundra ton. Som verkar trotsa tyngdlagen där det sitter på väggarna, kanske flera tiotals meter upp från botten av silon.
Ibland kan dessa ”häng” medföra att något skadas i silon. Då kan silorengöring innebära att skapa förutsättningar för att gjuta igen hål eller svetsa dit ny plåt. Vilket Mytolia har kompetens för.

Vid silorengöring använder sig Mytolia av marknadens säkraste fallsystem. Silos kan vara upp till 100 meter höga och därför innebär silorengöring att alla som jobbar på Mytolia har genomgått fallskyddsutbildning som då även är kopplad till vår interna silorutin.
En riskanalys upprättas alltid vid silorengöring då silos även är explosionsklassade utrymmen. Endast specialutrustning får därför användas vid silorengöring. Till riskerna med silorengöring hör även det faktum att många silos står utomhus. Regn, vind och kyla är här faktorer som kan innebära stora risker för de som utför silorengöring. Att ta sig till toppen på en utomhussilo för silorengöring, behöver ske på ett säkert sätt. Fallsele och ibland lift används för att nå toppen. Det är sällan det finns möjlighet till landgång. Kommunikationsmissar vid silorengöring är ett känt problem. Det beror på att den som är i silon kan befinna sig flera tio tals meter nedanför manluckan där operatören står. För att säkra kommunikationen vis silorengöring använder sig Mytolia endast av explosionsklassad ”walkie Talkie”. Mytolias personal jobbar aldrig ensamma vid silorengöring. Om något skulle hända innen i silon ska hjälp snabbt kunna påkallas. Därav vikten med en riskanalys där kunden och Mytolia skapar en tillfällig krisberedskap vid silorengöring.
Sammantaget kan man säga att Mytolia är branschledande inom silorengöring. Kunskapsmässigt och säkerhetsmässigt är Mytolia redo att hjälpa kunden med alla hygienproblem som kan uppstå.

Kontakt

för en behovsanalys av er silo/tank-anläggning