Mikrobakteriell tillväxt

Mikrobakteriell tillväxt

Upplever Ni t.ex. mögeltillväxt i era råvaror/produkter eller i produktionslokaler?

Ständiga akuta produktionsstopp beroende på t.ex. salmonella eller Ecoli?

Vill Ni säkra Er från framtida produktions eller leverans problem?

Behöver Ni desinfektion utan lukt eller restprodukter?

Om ja på någon eller alla frågeställningarna klicka här för kontakt

Kontakt

för en behovsanalys av er silo/tank-anläggning